İnesmek Kursiyer Şartnamesi

1. İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan İNESMEK’te tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.
2. Kayıt yaptırılan kursa devam zorunludur. Mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir. Mazeretsiz olarak devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, takip eden öğretim döneminde kursumuza kayıt yaptıramaz
3. İNESMEK eğitim öğretim sonunda T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere “kurs bitirme sertifikası “ verir. Ancak, devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer belge alma hakkını kaybeder.
4. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sertifika sisteminde değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişiklikler İNESMEK tarafından da uygulanır.
5. Kursa devam ettiği halde gerekli başarıyı gösteremeyen kursiyere, “kurs bitirme sertifikası” verilmez, sadece “katılım belgesi “ verilir.
6. Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.
7. İNESMEK’te bir kursiyerin aynı dönem içerisinde kurs merkezleri farklı bile olsa sadece bir branşta eğitim alması asıl olmakla birlikte, kontenjan müsait olduğu takdirde söz konusu branşın dahil olduğu aynı alan içinde ikinci bir branşta eğitim alınabilir.
8. İNESMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Kursiyer ürünleri İNESMEK’in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. İNESMEK, söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer vermekte serbesttir.
9. İNESMEK, eğitimci, idareci ve kursiyerlerin kültürel deneyimlerini arttırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Kursiyerler, İNESMEK tarafından düzenlenen genel ve kurs merkezli seminerlere katılmakla yükümlüdür.
10. İNESMEK, kursiyerlerinin eğitim sırasındaki görüntülerinin ve ürettikleri eserlerin resim, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım hakkına sahiptir.
11. Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim- öğretim aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrara edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar İNESMEK’in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.
12. İNESMEK’in Tatil Günleri: 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim ve dini bayrım günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde İNESMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. İNESMEK’in bu tatil günlerinde kursiyerleri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
13. İNESMEK’te spor eğitimlerinden ancak sağlıklı bireyler yararlanabilir ve bunu sağlık raporuyla belgeler. Kursiyerlerin eğitim aldığı spor branşlarında doğabilecek her türlü sakatlık veya rahatsızlıklardan, kursa katılan kursiyerlerin kendisi sorumludur.
14. Kursiyerler şahsi eşyalarını kurs merkezinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan İNESMEK sorumluluk kabul etmez.
15. Bir yetişkin eğitimi kurumu olan İNESMEK, kursiyerlerin devam durumlarını sertifika vermek için takip eder. Kursiyerler, yaşlarına bakılmaksızın ve 18 yaşından küçüklerin velilerinin izni aranmaksızın; kurslara katılabilir. Kurslardan ders bitmeden, izin almadan ayrılan kursiyerler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya kursu terk eden kursiyerin karşılaşacağı olumsuzluklardan İNESMEK sorumlu tutulamaz,.
16. Kayıt yaptıran bütün kursiyerler yukarıda beyan edilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.